MCI na plusie

805 tys. zł zysku netto wypracował w zeszłym roku wrocławski fundusz. Duże straty przynoszą natomiast jego spółki internetowe.

Fundusz osiągnął zysk mimo zakończenia czwartego kwartału stratą netto w wysokości 365 tys. zł przy 566 tys. zł przychodu. W tym okresie spółka nie miała dochodów ze zbycia posiadanych papierów wartościowych, nabyła natomiast za 455 tys. zł 75% udziałów w serwisie turystycznym Travelplanet. Poniosła ponadto koszty w związku z wprowadzeniem swoich akcji do publicznego obrotu.

W raporcie za czwarty kwartał nie uwzględniono jeszcze przychodów z emisji akcji funduszu. Nie miała nań wpływu także nie sfinalizowana umowa sprzedaży 55% udziałów w portalu Poland.com Elektrimowi, o wartości ponad 16 mln USD. Ważność tej umowy wygasa 19 lutego br.

Nie najlepsze wyniki miały internetowe spółki z portfela MCI. Bankier zanotował stratę w wysokości blisko 1 mln zł a Poland.com w wysokości ponad 17 mln zł. W grudniu MCI udzielił portalowi 4,8 mln zł pożyczki na sfinansowanie działalności.