Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI chce budować hotspoty

Fundusz objął większościowy pakiet udziałów w spółce Hotlan. Docelowo MCI chce przeznaczyć na tą inwestycję 1,2 mln zł. Inwestycje w HotLan będą realizowane w transzach, zaś koszt całego projektu może być niższy, jeśli MCI pozyska partnerów do rozwoju nowej firmy. W pierwszym etapie fundusz wyłoży 60 tys. zł, za które nabędzie 90 proc. udziałów spółki. Szefem firmy będzie Tomasz Kępiński, założyciel i były prezes przejętej przez Netię spółki Polbox.

WiFi w Europie Zachodniej

Firma analityczna FirstPartner oblicza, że obecnie w krajach Europy Zachodniej znajduje się około 28 mln urządzeń przystosowanych do korzystania z hotspotów. Regularnie korzysta z nich 4 mln użytkowników czyli ok. 14 proc. Do końca roku 2007 liczba urządzeń wzrośnie do 73 mln, zaś liczba użytkowników do 19 mln .

Kwota ta zostanie wykorzystana na organizacje firmy, rozruch i pozyskanie strategicznych partnerów. Cel projektu to budowa ogólnopolskiej sieci punktów hotspot. - W ocenie funduszu wciąż drogi dostęp do Internetu oraz wzrost liczby urządzeń mobilnych z kartami WiFi będzie sprzyjał szybkiej dynamice wzrostu tego rynku - podaje MCI. HotLan nie obawia się także oferty operatorów GSM, budujących własne sieci, gdyż zamierza oferować "swoje usługi ściśle w powiązaniu z ofertą właściciela lokalizacji, w której zainstalowane zostaną hotspoty".

Urządzenia WiFi w Polsce

HotLan szacuje aktualną liczbę użytkowników urządzeń z technologią WiFi na nieco ponad 100 tysięcy. W ubiegłym roku

ich liczba wynosiła niespełna 10 tys.

Funkcję prezesa spółki pełnić będzie Tomasz Kępiński, założyciel i były prezes Polbox sp. z o.o. Po wejściu inwestora strategicznego (duńskiej grupy TDC) Kępiński piastował w TDC Internet Polska stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju biznesu.

Hotlan będzie musiała zmierzyć się z sporą konkurencją. Ogólopolską działalność w zakresie bezprzewodowego dostępu do internetu prowadzić będą nie tylko operatorzy sieci komórkowych. Jak informowaliśmy wcześniej, warszawska spółka Spotnet zapowiada znaczącą rozbudowę liczby swoich hotspotów. Operator bezprzewodowego dostępu internetu nawiązał współpracę z siecią Daily Cafe. Na razie z usług WLAN można korzystać w kawiarniach tej sieci w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu. Docelowo ma być to czternaście miast Polski.