MCI - całkowite wyjście z S4E

Po przeprowadzonej ostatnio transakcji MCI Management SA zakończył inwestycję w Spółce S4E poprzez pełne wyjście i sprzedaż posiadanych akcji stanowiących 40,09% kapitału Spółki.

Jest to realizacja deklarowanej w ubiegłym roku strategii wyjścia z S4E, jako jednej z najstarszych inwestycji MCI. Nabywcami akcji są Roman Pudełko, obecny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Spółki oraz Ingalil Holdings Limited.

MCI, na przestrzeni ponad dziewięciu lat inwestycji, zrealizował średnioroczną wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 17,00%. Cena transakcji wyniosła 6,25 zł, co znacząco przewyższa średnią cenę akcji S4E z ostatnich sześciu miesięcy.

"Cieszymy się, że udało nam się zaangażować w proces kontynuacji rozwoju spółki Inwestorów związanych już z firmą, współpracujących blisko z jej Zarządem, w szczególności Romana Pudełko, założyciela S4E. Możemy zatem mówić o transakcji wykupu menadżerskiego (MBO). Doświadczenie Romana Pudełko oraz jego relacje i kompetencje zdobyte w branży dystrybucji systemów pamięci masowych pozwolą Spółce na dalszą skuteczną realizację strategii budującej wartość dla jej akcjonariuszy." - mówi Sylwester Janik, Venture Partner w MCI Management SA.

Spółka S4E znajdowała się w portfelu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, specjalizującego się w inwestycjach typu venture capital (finansowanie wzrostu i ekspansji) w spółki z sektora: usług internetowych i telekomunikacyjnych, usług i technologii mobilnych (B2C), mediów cyfrowych, e-commerce oraz digital entertainment.

"W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie gamy usług i produktów oferowanych przez S4E partnerom biznesowym" - powiedział Roman Pudełko.