MCI Management zwiększa zaangażowanie w Travelplanet.pl.

W drodze transakcji pakietowej MCI nabyła dodatkowy pakiet blisko 5% akcji w turystycznej spółce. MCI wraz z funduszem MCI.TechVentures deklarują konieczność wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w celu odbudowania wartości spółki.

Mimo silnej pozycji rynkowej, okres kilku ostatnich lat nie był korzystny dla Travelplanet.pl z perspektywy wyników finansowych. Również wyniki spółki za 3 kwartały roku 2010 - szczególnie trudnego ze względu na kilkutygodniowe zawirowania w turystyce na skutek pyłu wulkanicznego - wskazują, że spółka zakończy rok obrotowy ze stratą.

"Dotychczasowa struktura właścicielska, a w rezultacie bardzo niski freefloat na rynku wtórnym sprawiają, że spółka poddana jest ryzyku dużych wahań kursu (i wartości spółki), przy niskich obrotach i przypadkowych zleceniach. Jednocześnie znaczne pakiety akcji spółki posiadane przez ograniczoną liczbę inwestorów finansowych sprawiają, że trudno wskazać lidera będącego bezpośrednio odpowiedzialnym za losy spółki. Powierzenie zarządzania niezależnemu zarządowi poprzez dobór doświadczonej kadry okazało się niewystarczające" - podało MCI w komunikacie.

"Zdecydowaliśmy się na zwiększenie poziomu zaangażowania, bo uważamy, że spółce potrzebne jest większe wsparcie merytoryczne ze strony znaczącego akcjonariusza, by odbudować osłabioną pozycję rynkową." - powiedziała Beata Stelmach, przewodnicząca Rady Nadzorczej TP.PL, reprezentująca MCI.

Po tej transakcji, łącznie z pakietem, jaki znajduje się bezpośrednio w funduszu MCI.TechVentures grupa MCI kontroluje dziś 44,44%. "Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazały, że spółka traci na wartości. Przez wzgląd na akcjonariuszy MCI postanowiliśmy zaangażować się silniej w Travelplanet, gdyż uważamy, że wprowadzenie bardziej rygorystycznego nadzoru właścicielskiego pozwoli spółce na wykorzystanie potencjału rozwoju na rosnącym rynku e-turystyki w Polsce. Przykład innej inwestycji z naszego portfela - Invia.cz, będącej liderem rynku czeskiego i słowackiego - pokazuje, że spółki działające na rynku e-travel mogą prowadzić zyskowne operacje" - powiedział Sylwester Janik, zarządzający funduszem MCI.TechVentures, członek zarządu MCI Management.

"Jednocześnie, w procesie definiowania nowej strategii spółki będzie konieczne zaangażowanie pozostałych akcjonariuszy Travelplanet" - dodał Sylwester Janik. "W najbliższym czasie zaproponujemy dyskusję wśród akcjonariuszy na temat możliwych scenariuszy rozwoju. Musi to się jednak odbyć za aprobatą pozostałych inwestorów, a wydaje się, że wszyscy mamy podobne przekonanie, że nie ma już czasu, by przyglądać się biernie erozji wartości Travelplanet" - dodała Beata Stelmach.

Spółka Travelplanet.pl powstała w grudniu 2000 r., jako start-up, przy dofinansowaniu ze strony MCI na poziomie 1,5 mln zł.

Po kilku latach rozwoju i budowy wartości, w lipcu 2005 r., spółka została wprowadzona na rynek główny GPW w Warszawie, pozyskując w procesie IPO środki w wysokości 6.666.660 zł.