MCI Management wychodzi z Travelplanet.pl

MCI Managemnet SA poinformowało, że realizując swoją strategię inwestycyjną, sprzedało 172.222 akcji Travelplanet SA. Zbyte akcje stanowią 8,03% kapitału zakładawego TravelPlanet SA. W ten sposób MCI zrealizowało planowane na ten rok wyjście z inwestycji.

"Zrealizowana na tej transakcji bezpośrednia stopa zwrotu wynosi 1.650%, zaś średnioroczna stopa IRR przekroczyła 96%." - poinformowała spóła MCI Management SA w komunikacie.

Za sprzedane akcje MCI Management SA otrzymało blisko 5,6 mln zł. Po transakcji sprzedaży fundusz MCI posiada nadal 883.488 akcji Travelplanet.pl SA, czyli 41,17% kapitału zakładowego spółki.

- Zrealizowane transakcje po raz kolejny potwierdzają dynamiczny rozwój i rosnącą wartość Travelplanet.pl SA, która od ponad roku jest notowana na WGPW, co pozytywnie weryfikuje przyjętą przez nas strategię inwestycyjną wobec tej spółki. Inwestycja w Travelplanet.pl, obok Bankier.pl i One-2-One, pozwala nam spokojnie myśleć o realizacji ambitnych planów wzrostu wyników funduszu w latach przyszłych - powiedział Roman Cisek, Dyrektor Finansowy MCI Management SA.

Sprzedaż akcji Travelplanet.pl SA jest ostatnim krokiem w realizacji średnioterminowej strategii funduszu MCI, która zakładała zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym spółki do poziomu 40%.

Fundusz zaoferował ok. 10% dyskonto do średniej ceny rynkowej, jednak zbyty pakiet akcji został kupiony przez 3 znaczących inwestorów finansowych, którzy przekroczą 5% udział w Travelplanet.pl SA. W ten sposób MCI Management SA zrealizowała planowane na ten rok wyjście z inwestycji, zachowując jednocześnie stabilność i wiarygodność akcjonariatu spółki.

MCI Management S.A. jest funduszem technologicznym, wyspecjalizowanym w inwestycjach w internet, ecommerce, mobile, wireless, software, IT, biotechnology / life science , media, innovations na terenie Polski i Europy Centralnej. Od lutego 2001 fundusz jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( wycena rynkowa 200 mln PLN ).Fundusz zrealizował łącznie 23 inwestycje w ramach funduszy TechVentures'99 i TechVentures'03 oraz dokonał 8 transakcji wyjść.