Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI Management rozpoczyna inwestycje w Czechach i Słowacji

Fundusz MCI Management otworzył swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo w Pradze. Za pośrednictwem nowego biura spółka zamierza skupić się na inwestycjach w przedsiębiorstwa czeskie i słowackie należące do branży internetowej i mobilnej.

MCI zamierza w pierwszej kolejności dokonać analizy czeskich i słowackich przedsiębiorstw, które szukają wsparcia ze strony venture capital, a następnie zająć się wsparciem procesów ekspansji spółek portfelowych MCI na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz oczekuje, że w latach 2004-2006 zostaną zrealizowane co najmniej 3 nowe inwestycje związane z rynkiem czeskim i słowackim.

MCI zamierza inwestować przede wszystkim w przedsiębiorstwa z branż informatycznej, internetowej i mobilnej, mające w strategii rozwoju ekspansję regionalną. "Inwestowanie w budowę podmiotów działających regionalnie i osiągających odpowiednią skalę znacznie ułatwia funduszowi późniejsze wyjście do inwestorów strategicznych poprzez ofertę publiczną akcji (IPO)" - czytamy w oficjalnym komunikacie -"Dla IPO podmiotów regionalnych doskonale nadaje się Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która należy do największych i najbardziej płynnych w regionie."

Działalność przedstawicielstwa w Pradze będzie finansowana w ramach bieżącego budżetu funduszu i nie wpłynie na wyniki w roku 2004.

"MCI po 5 latach działalności na rynku polskim osiągnęło i ustabilizowało pozycje w zakresie Technology Venture Capital" - skomentował Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI - "Obecnie uznaliśmy, iż fundusz dojrzał do ekspansji w Europie Centralnej. Chcemy w perspektywie kilku lat aktywnie inwestować w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Otwarcie przedstawicielstwa w Pradze jest elementem tej strategii. Liczymy , iż do końca 2005 roku zrealizujemy 3 nowe inwestycje na rynku Czech i Słowacji."