MCI, IIF Group i Krajowy Fundusz Kapitałowy tworzą fundusz Internet Ventures

Fundusz Internet Ventures ma dysponować środkami w wysokości 100 mln zł. Będzie inwestować m.in. w projekty z zakresu e-commerce i m-commerce, aplikacji i technologii mobilnych oraz rozwiązań dla telekomunikacji i mediów elektronicznych znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju.

“ Internet Ventures będzie realizował strategię wyszukiwania liderów w danych sektorach, mających szanse na sukces również na rynku regionalnym oraz globalnym, dbając o odpowiednią dywersyfikacje ryzyka portfela" - zapewnia Sylwester Janik, Venture Partner w MCI Management. Strategia Funduszu zakłada także inwestycje w spółki z potencjałem na sukces na rynku polskim, CEE, europejskim i światowym. Większościowym udziałowcem Internet Ventures jest Krajowy Fundusz Kapitałowy, który na utworzenie nowego funduszu przeznaczył 50 mln zł. Po 25 mln zł zainwestowały natomiast firmy MCI i IIF Group. Fundusz Internet Ventures został zawarty na okres 10 lat i będzie zarządzany wspólnie przez zespoły MCI i IIF. Fundusz Internet Ventures docelowo będzie działał w strukturze FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w ramach MCI Capital TFI. Planowane są inwestycje w ok. 20 projektów.