Lucent rozbuduje sieć IP TP S.A.

TP SA zawarła umowę z Lucent Technologies na dostawę produktów i usług dla sieci IP operatora.

W ramach podpisanej umowy, LT dostarczy rozwiązania sieciowe IP z inteligencją w warstwie usług (Service Intelligent). Telekomunikacja Polska będzie dzięki temu w ramach sieci świadczyła klientom biznesowym i abonentom indywidualnym usługi wirtualnych sieci prywatnych (VPN) oraz szybkiego dostępu do Internetu w ramach ogólnokrajowej sieci transmisji danych.

TP S.A. zakupiła od Lucent Technologies 15 routerów usługowych IP SpringTide(r) 7000, które zostaną zainstalowane w największych miastach kraju, pełniąc rolę węzłów usługowych. Lucent zapewni także oprogramowanie do zarządzania siecią i kreacji usług IP - Navis(tm) LightShip. Firma na mocy umowa będzie ponadto współpracować przy instalacji i zapewni wsparcie techniczne, przyczyniając się do zwiększenia zadowolenia użytkowników sieci.

Podpisana umowa jest elementem szerszego porozumienia zawartego na początku tego roku pomiędzy FT i m.in. Lucent Technologies na wyłączną obsługę technologiczną spółek wchodzących w skład grupy FT.