Los nielegalnych treści w internecie

Od 1 stycznia do 30 września 2005 roku do punktu kontaktowego zorganizowanego przez NASK napłynęło 885 zgłoszeń o popełnieniu przestępstw. Większość dotyczyło pornografii dziecięcej, znacznie mniej - treści ksenofobicznych i rasistowskich.

Punkt kontaktowy do zgłaszania szkodliwych treści występujących w internecie, zwany oficjalnie NIFC Hotline Polska, powstał przy zaangażowaniu środków finansowych w proporcji 50% Unia Europejska, 50% NASK. Przypadki nielegalnych treści są zgłaszane do punktu anonimowo. Sam zespół dyzurnet.pl nie zajmuje się ich wyszukiwaniem, ani nie zachęca nikogo do podejmowania takich działań.

W ciągu dziewięciu miesięcy funkcjonowania, do punktu kontaktowego dyzurnet.pl napłynęło prawie 900 zgłoszeń, z czego co czwarte nie zawierało treści nielegalnych, nie wchodziło w zakres działalności Dyżurnet.pl lub były to różnego rodzaju zapytania.

Co jest nielegalną treścią?

- treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku życia, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 kodeksu karnego),

- treści propagujące publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 kodeksu karnego),

- treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości (art. 257 kodeksu karnego).

Niewielka liczba spraw odrzuconych - 2% - to różnego typu spam. W jednym zgłoszeniu przesyłanych jest często kilka różnych sygnałów.

Około 400 zgłoszeń dotyczyło pornografii dziecięcej. Znacznie mniej - około 10% - zgłoszono treści ksenofobicznych i rasistowskich.

Zgodnie z przyjętą procedurą Dyżurnet.pl przekazuje zgłoszone treści do organów ścigania w Polsce lub do innych hotline'ów zrzeszonych w INHOPE. Począwszy od 1 stycznia do 30 września 2005 roku do Komendy Stołecznej Policji przekazano 248 spraw, do Centralnego Biura Śledczego 33 sprawy. 165 zgłoszeń uznanych przez Dyżurnet.pl za zasadne przekazano do innych hotline'ów.

Los nielegalnych treści w internecie
Najszybszą ścieżką usunięcia treści nielegalnych jest bezpośredni kontakt z administratorami serwisu internetowego. Z takiej możliwości Dyżurnet.pl skorzystał w 17 przypadkach. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez INHOPE Dyżurnet.pl może kontaktować się bezpośrednio jedynie z administratorami w Polsce. Zespół obsłużył również około 20 zgłoszeń, które zgodnie z zasadami ustalonymi przez INHOPE napłynęły do niego od innych zespołów hotline. Zgłoszenia te (podobnie jak zgłoszenia Dyżurnet.pl kierowane do zagranicznych partnerów) traktowane były z najwyższym priorytetem. W większości dotyczyły one treści rasistowskich i ksenofobicznych.

Najwięcej zgłoszeń napływa przez formularz umieszczony na stronie www.dyżurnet.pl, najmniej telefonicznie. Droga elektroniczna jest naturalnym kanałem komunikacji dla użytkownika internetu, który

natrafił na nielegalne treści podczas surfowania w sieci.

Raport NASK przypomina, że obowiązek zgłaszania informacji o popełnianych przestępstwach spoczywa na wszystkich osobach fizycznych oraz na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Więcej:

Nielegalne treści w Sieci? Zgłoś to do NIFC Polska!

Nielegalne treści w internecie. Nic nie można zrobić?!

Raport do pobrania