Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Linux na Downing Street?

Brytyjski rząd przedstawił wstępny projekt polityki szerszego wykorzystania w administracji i sektorze publicznym oprogramowania open source.

Zamiarem projektodawców jest szersze wykorzystanie oprogramowania z otwartym kodem źródłowym w administracji i publicznej części sektora IT. Ostatecznym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów rządowych. Jak stwierdzono w projekcie, „odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie open source jest co najmniej równie bezpieczne jak systemy zamknięte, przy czym może jest obecnie obiektem zdecydowanie mniejszej liczby ataków internetowych.”

Projekt powstał w oparciu o przesłanie inicjatywy UE dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego (eEurope – An Information Society), zakładającej, że w 2001 roku Komisja Europejska i członkowie Unii będą promować wykorzystanie oprogramowania open source w sektorze publicznym.