Linux na Downing Street?

Brytyjski rząd przedstawił wstępny projekt polityki szerszego wykorzystania w administracji i sektorze publicznym oprogramowania open source.

Zamiarem projektodawców jest szersze wykorzystanie oprogramowania z otwartym kodem źródłowym w administracji i publicznej części sektora IT. Ostatecznym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów rządowych. Jak stwierdzono w projekcie, „odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie open source jest co najmniej równie bezpieczne jak systemy zamknięte, przy czym może jest obecnie obiektem zdecydowanie mniejszej liczby ataków internetowych.”

Projekt powstał w oparciu o przesłanie inicjatywy UE dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego (eEurope – An Information Society), zakładającej, że w 2001 roku Komisja Europejska i członkowie Unii będą promować wykorzystanie oprogramowania open source w sektorze publicznym.