Liczba użytkowników bankowość mobilnej podwaja się w ciągu roku

Według najnowszych prognoz ABI Research, w roku 2015 około 407 milionów ludzi na świecie będzie przeprowadzać operacje finansowe ze swoimi bankami używając telefonów komórkowych. W Ameryce Północnej będzie to 66 milionów osób.

Jednak to nie rynek Ameryki Północnej jest najszybciej rozwijającym w obszarze bankowości mobilnej: w rejonie Azja-Pacyfik zarejestrowano lwią część z 52,2 miliona abonentów korzystających z bankowości mobilnej w roku 2009.

Globalna liczba abonentów bankowości mobilnej uległa podwojeniu na przestrzeni lat 2008 - 2009 i w roku 2010 również oczekuje się podwojenia ich liczby w stosunku do roku 2009. Ten wzrost będzie obserwowany na całym świecie, ale najwyższy spodziewany jest w Azji, gdzie z kolei prym wiodą Indie.

Tempo wzrostu na tym rynku w Europie i Ameryce Północnej jest w pewnym stopniu ograniczone - instytucje finansowe w tych rejonach oferują bankowość mobilną przede wszystkim istniejącym już użytkownikom usług bankowości online. Ponadto szeroki dostęp do komputerów i łatwy dostęp do fizycznych oddziałów banków w krajach Europy i Ameryce Północnej zmniejsza motywację klientów do korzystania z modelu bankowości mobilnej.