Lepsza koniunktura w październiku

W październiku wzrósł indeks koniunktury internetowej, mierzony przez Pentor. Przedstawiciele badanych firm zadeklarowali wzrost popytu w stosunku do września, większość z firm odnotowuje też wzrost wartości transakcji.

Pentor przedstawił wyniki październikowego badania koniunktury internetowej. Ogólny indeks koniunktury e-Penbiz wzrósł o 9% w stosunku do września. Jego poziom jest obecnie porównywalny z poziomem z kwietnia br. Nastąpił ogólny wzrost wskaźnika ocen o 11%, o 7% wzrósł wskaźnik prognoz. Najbardziej optymistycznie na przyszłość zapatrują się przedstawiciele sklepów internetowych. Największymi pesymistami byli natomiast pracownicy firm – dostawców technologii.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku odsetek firm oceniających sytuację swoją lub swojego działu internetowego jako dobrą spadł o 4%, do 31%. Najwięcej firm określających swoją sytuację jako dobrą jest wśród dostawców technologi (44%). Podobną ocenę sytuacji wyrażało 36% przedstawicieli portali i 28% twórców stron www i agencji reklamowych. Najsłabiej notowane są sklepy internetowe – tylko 16% przedstawicieli e-sklepów stwierdziło, że sytuacja firmy jest dobra. Prognozy dotyczące ogólnej sytuacji firmy poprawiły się w stosunku do wrześniowych. Poprawy sytuacji oczekuje 44% przedstawicieli portali i po 40% dostawców technologii oraz agencji reklamowych / twórców stron www.

Podobnie jak we wrześniu, badanie wykazało wzrost wskaźnika popytu. Obecną sytuację w swojej części rynku najostrożniej oceniają dostawcy technologii – ponad połowa ankietowanych przedstawicieli tych firm stwierdziła, że popyt na ich usługi i produkty się nie zmienił. Nadal optymistyczne są prognozy, ponad połowa przedstawicieli portali i twórców stron www/agencji reklamowych liczyny na wzrost popytu w przyszłym miesiącu.

Prawie połowa badanych firm odnotowała wzrost wielkości transakcji. Spadek w tym względzie odnotowało w sumie 5% spółek. Najczęściej wzrost odnotowywali przedstrawiciele sklepów internetowych (60% badanych). Ponad trzy czwarte z nich uważa, że w listopadzie wielkość transakcji jeszcze wzrośnie.

W paxdzierniku nie zmieniła się zbytnio ocena zdolności regulacji finansowych zobowiązań firm. W porównaniu z wrześniem, o 5% więcej firm odnotowało wzrost wydolności finansowej.

Podobnie jak we wrześniu, w październiku firmy nie zwiększały zatrudnienia – jesienne miesiące nie są więc dobrym momentem na szukanie pracy. W stosunku do ub. miesiąca nastąpił za to wzrost inwestycji w oprogramowanie i sprzęt. Największy wzrost w tym względzie miał miejsce w przypadku dostawców technnologii, spośród których 28% zwiększyło inwestycje w sprzęt.