Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Lepsza koniunktura w październiku

W październiku wzrósł indeks koniunktury internetowej, mierzony przez Pentor. Przedstawiciele badanych firm zadeklarowali wzrost popytu w stosunku do września, większość z firm odnotowuje też wzrost wartości transakcji.

Pentor przedstawił wyniki październikowego badania koniunktury internetowej. Ogólny indeks koniunktury e-Penbiz wzrósł o 9% w stosunku do września. Jego poziom jest obecnie porównywalny z poziomem z kwietnia br. Nastąpił ogólny wzrost wskaźnika ocen o 11%, o 7% wzrósł wskaźnik prognoz. Najbardziej optymistycznie na przyszłość zapatrują się przedstawiciele sklepów internetowych. Największymi pesymistami byli natomiast pracownicy firm – dostawców technologii.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku odsetek firm oceniających sytuację swoją lub swojego działu internetowego jako dobrą spadł o 4%, do 31%. Najwięcej firm określających swoją sytuację jako dobrą jest wśród dostawców technologi (44%). Podobną ocenę sytuacji wyrażało 36% przedstawicieli portali i 28% twórców stron www i agencji reklamowych. Najsłabiej notowane są sklepy internetowe – tylko 16% przedstawicieli e-sklepów stwierdziło, że sytuacja firmy jest dobra. Prognozy dotyczące ogólnej sytuacji firmy poprawiły się w stosunku do wrześniowych. Poprawy sytuacji oczekuje 44% przedstawicieli portali i po 40% dostawców technologii oraz agencji reklamowych / twórców stron www.

Podobnie jak we wrześniu, badanie wykazało wzrost wskaźnika popytu. Obecną sytuację w swojej części rynku najostrożniej oceniają dostawcy technologii – ponad połowa ankietowanych przedstawicieli tych firm stwierdziła, że popyt na ich usługi i produkty się nie zmienił. Nadal optymistyczne są prognozy, ponad połowa przedstawicieli portali i twórców stron www/agencji reklamowych liczyny na wzrost popytu w przyszłym miesiącu.

Prawie połowa badanych firm odnotowała wzrost wielkości transakcji. Spadek w tym względzie odnotowało w sumie 5% spółek. Najczęściej wzrost odnotowywali przedstrawiciele sklepów internetowych (60% badanych). Ponad trzy czwarte z nich uważa, że w listopadzie wielkość transakcji jeszcze wzrośnie.

W paxdzierniku nie zmieniła się zbytnio ocena zdolności regulacji finansowych zobowiązań firm. W porównaniu z wrześniem, o 5% więcej firm odnotowało wzrost wydolności finansowej.

Podobnie jak we wrześniu, w październiku firmy nie zwiększały zatrudnienia – jesienne miesiące nie są więc dobrym momentem na szukanie pracy. W stosunku do ub. miesiąca nastąpił za to wzrost inwestycji w oprogramowanie i sprzęt. Największy wzrost w tym względzie miał miejsce w przypadku dostawców technnologii, spośród których 28% zwiększyło inwestycje w sprzęt.