Łatwiejsza obsługa portali

Konsorcjum OASIS zaaprobowało 11 września pierwszą wersję standardu WSRP ułatwiającego publikowanie danych na portalach.

Konsorcjum standaryzacyjne OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) poinformowało, że jej członkowie zaakceptowali pierwszą wersję standardu WSRP (Web Services for Remote Portlets), który ułatwia dołączanie do portali informacji w czasie rzeczywistym. Grupa robocza OASIS WSRP Technical Committee rozpoczęła prace na początku 2002 roku (patrz witryna www.oasis-open.org).

Administratorzy muszą obecnie wybierać: albo dopisywać do serwera zarządzającego portalem adres źródła, pod którym znajduje się informacja, albo pisać różne kody dla każdego zdalnego źródła informacji. Dzięki nowemu standardowi administrator nie będzie już musiał pisać nowego kodu dla poszczególnych portali, ale wystarczy, że napisze jedną niewielką aplikację portalową (portlet), opracowując ją w wygodnym dla siebie środowisku. Portlet będzie sam pobierać informacje ze zgodnego źródła.

WSRP pozwala kreować usługi świadczone przez zdalne portale, posługując się różnymi narzędziami: np. przy pomocy oprogramowania Java/J2EE lub platformy .Net (Microsoft). Standard zapożyczył wiele rozwiązań opracowanych przez Worldwide Web Consortium (W3C) i bazuje na takich specyfikacjach jak WSDL (Web Services Description Language) i SOAP (Simple Object Access Protocol).

Portale mogą zawierać witryny zorientowane na świadczenie typowych usług konsumenckich (np. Yahoo.com), jak również oferować witryny prezentujące treści opracowane przez różne przedsiębiorstwa. Zainteresowanie nowym standardem zgłosiły już organizacje sponsorujące oprogramowanie oparte na otwartym źródle, takie jak Apache.

Konsorcjum OASIS liczy obecnie 25 członków (między innymi BEA Systems, Citrix Systems, Factiva, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, Plumtree Software, Reed Elsevier, SAP, Sun Microsystems i Vignette). WSRP to tylko jeden z wielu standardów, które mogą ułatwić życie projektantom portali. OASIS pracuje już nad standardem JSR (Java Specification Request) 168, który w kolejnej wersji powinien wspierać szereg nowych funkcji pozwalających łatwiej zarządzać treścią portali.