Łącze wielu możliwości

Pro Futuro wprowadza możliwość jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych, dostępu do internetu oraz transmisji danych, w oparciu o jedno łącze dostępowe w technologii LMDS.

Futuro Voice Port realizowana jest wyłącznie na bazie własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej. Adresatem nowej usługi są w pierwszej kolejności firmy generujące duży ruch telefoniczny. Łącze LMDS umożliwi im obniżenie kosztów użytkowania całego systemu teleinformatycznego.

Futuro Voice Port pozwala na integrację ruchu głosowego z usługami transmisji danych. Transmisja sygnałów głosowych odbywa się poprzez łącze dostępowe Futuro (bezprzewodowa technologia LMDS), sieć teleinformatyczną Futuro oraz międzynarodowe zasoby internetowe. Obecnie wprowadzana usługa Futuro Voice Port jest rozwinięciem usługi Futuro Mundus (usługa wdzwaniana).

Sieć Futuro jest obecnie dostępna w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Lublin, Bielsko-Biała), i obsługuje ponad 1000 klientów.