Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ŁDA uchyli rąbka tajemnicy

W ciągu najbliższych dni ŁDA Invest poinformuje o swoich planach działalności w Internecie.

W ubiegłym tygodniu spółka podała do publicznej wiadomości, że najbliższe NWZA zadecyduje o rozpoczęciu przez ŁDA Invest działalności internetowej. Poinformowano, że spółka będzie świadczyła usługi i prowadziła handel w Internecie oraz zajmie się organizacją i prowadzeniem portali.

Władze firmy nadal jednak odmawiają informacji jakie konkretne kroki zamierzają podjąć w celu zaistnienia w Sieci. Na razie nie ma nawet firmowej witryny www.

Jak powiedziała nam Teresa Marczak, wiceprezes spółki, w najbliższym czasie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zostanie poinformowana o szczegółach strategii internetowej. Zaznaczyła przy tym, że KPWiG ma pierwszeństwo otrzymywania tego typu informacji, dlatego opinia publiczna nie była o nich powiadomiona wcześniej

.

Po ogłoszeniu nawet niesprecyzowanych planów ekspansji w Internecie kurs spółki, działającej w branży papierniczej, wzrósł z 6 zł do 7 zł (obroty zaś wzrosły sześciokrotnie).

Obecnie kurs akcji ŁDA Invest wynosi 7,2 zł.