Kryzys a nastroje ekonomiczne polskich internautów

Blisko 40 proc. polskich internautów dostrzega w życiu codziennym skutki spowolnienia gospodarczego - wynika z raportu "Finanse i plany finansowe internautów" przygotowanego przez firmę badawczą Gemius SA. Mimo to optymistów spodziewających się poprawy swojej sytuacji finansowej w nadchodzącym półroczu jest zdecydowanie więcej niż pesymistów.

W porównaniu z wynikami badania z marca 2009 r., o 6 punktów procentowych zwiększył się odsetek internautów odczuwających skutki kryzysu gospodarczego.

Wśród nich ponad połowa dostrzega efekty spowolnienia gospodarczego w obszarze codziennych zakupów i wydatków "na życie", co trzeci zauważa pogorszenie sytuacji w zakładzie pracy bądź branży. Podobna liczba respondentów jako konsekwencje spowolnienia gospodarczego wymienia zmniejszenie wydatków okazjonalnych (wycieczki, kultura, sprzęt RTV/AGD), problemy w zbilansowaniu budżetu domowego lub trudności w znalezieniu pracy.

Kryzys a nastroje ekonomiczne polskich internautów

Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają skutki kryzysu - niemal 70 proc. z nich

w obszarze codziennych zakupów i wydatków "na życie". Mężczyźni z kolei częściej zauważają straty w inwestycjach, konieczność ich ograniczenia oraz spadek lub zamrożenie zarobków. Niemal wszyscy badani, którzy odczuwają skutki recesji w życiu codziennym, deklarują, że kryzys wpłynął lub wpłynie na ich plany finansowe

w nadchodzącym półroczu.

"Obecnie nieco więcej internautów odczuwa konsekwencje spowolnienia gospodarczego niż miało to miejsce rok temu. Z drugiej strony, więcej respondentów optymistycznie patrzy na swoją sytuację finansową, spodziewając się jej poprawy w perspektywie najbliższego półrocza. Ta pozorna sprzeczność może wynikać ze stopniowego "oswajania kryzysu", który nie okazał się aż tak dokuczliwy jak początkowo zakładali ekonomiści i jak przedstawiano to w środkach masowego przekazu" - mówi Malwina Piekarska, Research Executive w Zespole Badań Ilościowych w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych (Grupa Gemius).

Spadek zainteresowana inwestycjami i kredytami

Kryzys finansowy nadal znacząco wpływa na decyzje inwestycyjne polskich internautów. W porównaniu z wynikami badania z marca 2009 r. o 9 punktów procentowych wzrósł odsetek respondentów, którzy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w ogóle nie zamierzają inwestować. Jako uzasadnienie tej decyzji najczęściej podają brak środków. Co ciekawe, inwestowanie jest coraz rzadziej postrzegane jako ryzykowne. Wśród internautów nieznacznie spadła popularność inwestowania w fundusze i nieruchomości, a niezmiennym zainteresowaniem cieszą się akcje.

Kryzys zweryfikował również plany kredytowe polskich internautów - w porównaniu z dwiema wcześniejszymi edycjami badania odsetek osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu spadł do 8 proc.

Polscy internauci coraz bardziej optymistycznie widzą swoją przyszłość finansową, mimo że kryzys nadal daje im się we znaki. Odsetek respondentów spodziewających się poprawy sytuacji finansowej w ciągu nadchodzących 6 miesięcy jest ponad dwukrotnie wyższy od odsetka pesymistów (30 proc. do 13 proc.). Co czwarty internauta jest zdania, że jego sytuacja nie ulegnie zmianie. Większym optymizmem w postrzeganiu własnej przyszłości finansowej cechują się mężczyźni.

Optymizm mimo wszystko

"Porównując wyniki obecnej fali badania "Finanse i plany finansowe internautów" z edycją badania zrealizowanego pod koniec 2009, możemy wręcz mówić o stabilizacji nastrojów społecznych związanych z odczuwaniem następstw recesji. Co więcej, wiara w poprawę warunków finansowych może mieć swoje źródło także w informacjach płynących z mediów, w których silnie podkreślany jest fakt, że Polska jako jeden z nielicznych krajów dobrze radzi sobie z kryzysem gospodarczym" - Malwina Piekarska.