Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kryzys a nastroje ekonomiczne polskich internautów

Blisko 40 proc. polskich internautów dostrzega w życiu codziennym skutki spowolnienia gospodarczego - wynika z raportu "Finanse i plany finansowe internautów" przygotowanego przez firmę badawczą Gemius SA. Mimo to optymistów spodziewających się poprawy swojej sytuacji finansowej w nadchodzącym półroczu jest zdecydowanie więcej niż pesymistów.

W porównaniu z wynikami badania z marca 2009 r., o 6 punktów procentowych zwiększył się odsetek internautów odczuwających skutki kryzysu gospodarczego.

Wśród nich ponad połowa dostrzega efekty spowolnienia gospodarczego w obszarze codziennych zakupów i wydatków "na życie", co trzeci zauważa pogorszenie sytuacji w zakładzie pracy bądź branży. Podobna liczba respondentów jako konsekwencje spowolnienia gospodarczego wymienia zmniejszenie wydatków okazjonalnych (wycieczki, kultura, sprzęt RTV/AGD), problemy w zbilansowaniu budżetu domowego lub trudności w znalezieniu pracy.

Kryzys a nastroje ekonomiczne polskich internautów

Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają skutki kryzysu - niemal 70 proc. z nich

w obszarze codziennych zakupów i wydatków "na życie". Mężczyźni z kolei częściej zauważają straty w inwestycjach, konieczność ich ograniczenia oraz spadek lub zamrożenie zarobków. Niemal wszyscy badani, którzy odczuwają skutki recesji w życiu codziennym, deklarują, że kryzys wpłynął lub wpłynie na ich plany finansowe

w nadchodzącym półroczu.

"Obecnie nieco więcej internautów odczuwa konsekwencje spowolnienia gospodarczego niż miało to miejsce rok temu. Z drugiej strony, więcej respondentów optymistycznie patrzy na swoją sytuację finansową, spodziewając się jej poprawy w perspektywie najbliższego półrocza. Ta pozorna sprzeczność może wynikać ze stopniowego "oswajania kryzysu", który nie okazał się aż tak dokuczliwy jak początkowo zakładali ekonomiści i jak przedstawiano to w środkach masowego przekazu" - mówi Malwina Piekarska, Research Executive w Zespole Badań Ilościowych w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych (Grupa Gemius).

Spadek zainteresowana inwestycjami i kredytami

Kryzys finansowy nadal znacząco wpływa na decyzje inwestycyjne polskich internautów. W porównaniu z wynikami badania z marca 2009 r. o 9 punktów procentowych wzrósł odsetek respondentów, którzy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w ogóle nie zamierzają inwestować. Jako uzasadnienie tej decyzji najczęściej podają brak środków. Co ciekawe, inwestowanie jest coraz rzadziej postrzegane jako ryzykowne. Wśród internautów nieznacznie spadła popularność inwestowania w fundusze i nieruchomości, a niezmiennym zainteresowaniem cieszą się akcje.

Kryzys zweryfikował również plany kredytowe polskich internautów - w porównaniu z dwiema wcześniejszymi edycjami badania odsetek osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu spadł do 8 proc.

Polscy internauci coraz bardziej optymistycznie widzą swoją przyszłość finansową, mimo że kryzys nadal daje im się we znaki. Odsetek respondentów spodziewających się poprawy sytuacji finansowej w ciągu nadchodzących 6 miesięcy jest ponad dwukrotnie wyższy od odsetka pesymistów (30 proc. do 13 proc.). Co czwarty internauta jest zdania, że jego sytuacja nie ulegnie zmianie. Większym optymizmem w postrzeganiu własnej przyszłości finansowej cechują się mężczyźni.

Optymizm mimo wszystko

"Porównując wyniki obecnej fali badania "Finanse i plany finansowe internautów" z edycją badania zrealizowanego pod koniec 2009, możemy wręcz mówić o stabilizacji nastrojów społecznych związanych z odczuwaniem następstw recesji. Co więcej, wiara w poprawę warunków finansowych może mieć swoje źródło także w informacjach płynących z mediów, w których silnie podkreślany jest fakt, że Polska jako jeden z nielicznych krajów dobrze radzi sobie z kryzysem gospodarczym" - Malwina Piekarska.