Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kosztowne korzystanie z poczty

Jak donosi Netimperative, korzystanie w celach prywatnych z poczty elektronicznej przez pracowników firm w okresie świątecznym, kosztuje brytyjskie przedsiębiorstwa około 154 mln GBP (246 mln USD).

Czas korzystania z poczty elektronicznej w miejscu pracy w celach prywatnych, zdaniem firmy badawczej Open Orchard, rośnie o około 28% w okresie bożonarodzeniowym. W skali całej Wielkiej Brytanii, pracownicy tamtejszych firm "tracą" w tym okresie około 22 mln roboczogodzin na korzystnie z e-maila w celach prywatnych.