Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komputery dla szkół

Ster-Projekt na mocy umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wyposaży pracownie komputerowe w szkołach z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz śląskiego. Wartość zawartych przez spółkę kontraktów przekracza 20 mln zł.

Ster-Projekt SA zawarła z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu trzy odrębne umowy na dostawę rozwiązań informatycznych. Dwie z nich dotyczą integracji pracowni komputerowych wraz z przyłączeniem do Internetu w szkołach z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz śląskiego. Wartość kontraktów wynosi odpowiednio - 9,9 mln zł i 7,5 mln zł.

Ster-Projekt i MENiS zawarły ponadto umowę o wartości 3,01 mln zł na dostawę dla szkół 1,3 tys. urządzeń wielofunkcyjnych.

Przetargi MENiS dotyczące komputeryzacji szkół wygrały ponadto OFEK i ComArch (dwa). Firmy te wyposażą szkoły z innych regionów Polski.