Komputery dla szkół

Ster-Projekt na mocy umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wyposaży pracownie komputerowe w szkołach z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz śląskiego. Wartość zawartych przez spółkę kontraktów przekracza 20 mln zł.

Ster-Projekt SA zawarła z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu trzy odrębne umowy na dostawę rozwiązań informatycznych. Dwie z nich dotyczą integracji pracowni komputerowych wraz z przyłączeniem do Internetu w szkołach z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz śląskiego. Wartość kontraktów wynosi odpowiednio - 9,9 mln zł i 7,5 mln zł.

Ster-Projekt i MENiS zawarły ponadto umowę o wartości 3,01 mln zł na dostawę dla szkół 1,3 tys. urządzeń wielofunkcyjnych.

Przetargi MENiS dotyczące komputeryzacji szkół wygrały ponadto OFEK i ComArch (dwa). Firmy te wyposażą szkoły z innych regionów Polski.