Komisja Europejska promuje Wi-Fi

Komisja Europejska zaleca krajom członkowskim Unii Europejskiej, aby umożliwiły swoim obywatelom korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w celach dostępu do usług publicznych.

Dyrektywa KE sugeruje członkom Unii, aby wspierały rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę i udostępnianie sieci punktów dostępowych, umożliwiających bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Promocja technologii radiowego dostępu do Sieci jest częścią inicjatywy eEurope 2005, mającej na celu stworzenie paneuropejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z dyrektywą, podmioty budujące punkty dostępowe w technologii Wi-Fi powinny napotykać na jak najmniejsze trudności natury prawnej, głównie w zakresie wykorzystywanego przez sieci bezprzewodowe pasma częstotliwości.