Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejny wydawca dołącza do konsorcjum Yahoo

17 kolejnych amerykańskich gazet podpisało porozumienie z Yahoo. W ten sposób dołączyli do konsorcjum, składającego się już z kilku wydawców prasowych, stworzonego przez portal w listopadzie ubiegłego roku.

Umowę z Yahoo podpisał The Columbus Dispatch oraz 16 regionalnych gazet, których właścicielem jest The New York Times Co. Czołowe gazety wydawnictwa- New York Times oraz Boston Globe- nie dołączyły jednak do porozumienia. Obecnie konsorcjum liczy 415 dzienników oraz 140 tygodników.

Pierwszym krokiem integracji gazet z portalem ma być udostępnienie ogłoszeń drobnych z gazet lokalnych do serwisów Yahoo- m.in. do HotJobs.

Po roku funkcjonowania konsorcjum większość wydawców przychylnie opowiada o współpracy z Yahoo. Dzięki umowie z portalem znacznie wzrosła liczba internautów odwiedzających strony lokalnych gazet, tłumaczy Leon Levitt z wydawnictwa Cox Newspapers.

Źródło: AP