Kolejny operator stacjonarny

Prezes URTiP Witold Graboś podpisał kolejne zezwolenie uprawniające do eksploatacji publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej na terenie całej Polski.

Zezwolenie otrzymała na okres 25 lat poznańska spółka Telefonia HFC. Będzie ona mogła świadczyć wszelkie usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej, w tym usługi strefowe, międzystrefowe i międzynarodowe. Wraz z zezwoleniem Telefonia HFC otrzymała prefiks 1034.