Kolejne rezerwy MCI

Zarząd funduszu poinformował o utworzeniu w wynikach za pierwsze półrocze rezerw w wysokości 4,05 mln zł, z tytułu odpisów na rzecz trwałej utraty wartości inwestycji w spółki portfelowe.

Zarząd funduszu zdecydował o utworzeniu w wynikach za pierwsze półrocze br. rezerw na poczet utraty wartości inwestycji w spółki portfelowe. Po przeszacowaniu, wartość aktywów MCI Management wynosi 0,86 zł na akcję.

MCI informował już pod koniec lipca br. o utworzeniu w wynikach za pierwsze półrocze rezerw w wysokości 10,5 mln zł. Na początku sierpnia pojawiła się też informacja o dodatkowych rezerwach w wysokości 0,11 mln zł. Obecnie więc rezerwy w wynikach funduszu za pierwsze półrocze wynoszą blisko 15 mln zł.