Kolejną ofertę TPSA bada UOKiK

Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada, czy zgodne z prawem jest zabranianie klientom korzystającym z planu socjalnego używania Neostrady. Postępowanie wyjaśniające jest już w toku.

Telekomunikacja Polska udostępnia swoim klientom tzw. plan socjalny, obejmujący najniższy abonament i tanie połączenia telefoniczne. Oferta kierowana jest do osób niezamożnych. Posiadacze planu socjalnego nie mogą jednak skorzystać z usługi Neostrada. Telekomunikacja nie zezwala na takie połączenie ofert.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się tą sprawą. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało wszczęte 19 stycznia br” - powiedziała Aleksandra Kurzyna z biura prasowego UOKiK. Sprawa jest w toku. ”W przypadku stwierdzenia naruszenia dalszą drogą będzie wszczęcie postępowania antymonopolowego” - dodała.

Telekomunikacja Polska jest częstym gościem w UOKiK. Wcześniej Urząd zbadał m.in. sprawę uchylania się przez TP S.A. od zawierania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami Internetu. Na Telekomunikację nałożona została kara 20 mln zł (więcej o tym:http://www.internetstandard.com.pl/news/62517.html ). W ubiegłym roku UOKiK zajął się budzącą duże emocje prawie 60% podwyżką cen abonamentu za ISDN. Podwyżka uznana została za bezprawne nadużycie przez spółkę pozycji dominującej na rynku. Tym samym UOKiK wskazał, że operator nie będzie mógł podwyższyć cen usługi i obłożył TP S.A. karą 7 mln zł. Szczegóły postępowania:http://www.internetstandard.com.pl/news/61439.html i planów operatora:http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=58171

Z kolei w sierpniu minionego roku UOKiK analizował, czy operator nie stosuje praktyk monopolistycznych, przygotowując dla klientów biznesowych specjalne oferty i rabaty, jeżeli jednocześnie podpiszą umowę z operatorem sieci mobilnej PTK Centertel. Szerzej o tej sprawie: http://www.internetstandard.com.pl/news/58185.html