Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejną ofertę TPSA bada UOKiK

Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada, czy zgodne z prawem jest zabranianie klientom korzystającym z planu socjalnego używania Neostrady. Postępowanie wyjaśniające jest już w toku.

Telekomunikacja Polska udostępnia swoim klientom tzw. plan socjalny, obejmujący najniższy abonament i tanie połączenia telefoniczne. Oferta kierowana jest do osób niezamożnych. Posiadacze planu socjalnego nie mogą jednak skorzystać z usługi Neostrada. Telekomunikacja nie zezwala na takie połączenie ofert.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się tą sprawą. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało wszczęte 19 stycznia br” - powiedziała Aleksandra Kurzyna z biura prasowego UOKiK. Sprawa jest w toku. ”W przypadku stwierdzenia naruszenia dalszą drogą będzie wszczęcie postępowania antymonopolowego” - dodała.

Telekomunikacja Polska jest częstym gościem w UOKiK. Wcześniej Urząd zbadał m.in. sprawę uchylania się przez TP S.A. od zawierania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami Internetu. Na Telekomunikację nałożona została kara 20 mln zł (więcej o tym:http://www.internetstandard.com.pl/news/62517.html ). W ubiegłym roku UOKiK zajął się budzącą duże emocje prawie 60% podwyżką cen abonamentu za ISDN. Podwyżka uznana została za bezprawne nadużycie przez spółkę pozycji dominującej na rynku. Tym samym UOKiK wskazał, że operator nie będzie mógł podwyższyć cen usługi i obłożył TP S.A. karą 7 mln zł. Szczegóły postępowania:http://www.internetstandard.com.pl/news/61439.html i planów operatora:http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=58171

Z kolei w sierpniu minionego roku UOKiK analizował, czy operator nie stosuje praktyk monopolistycznych, przygotowując dla klientów biznesowych specjalne oferty i rabaty, jeżeli jednocześnie podpiszą umowę z operatorem sieci mobilnej PTK Centertel. Szerzej o tej sprawie: http://www.internetstandard.com.pl/news/58185.html