Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kogo znamy w telekomunikacji

TNS OBOP przedstawił wyniki kolejnego badania TNS Telecoms Index: dowodzi ono m.in. jak różnie przebiega proces upowszechnienia znajomości marek graczy rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju.

Na przestrzeni minionego roku największy wzrost znajomości marki (badano znajomość spontaniczną) odnotowało Tele 2 – z 28% rozpoznawalności w kwietniu ub. roku do 56% w styczniu br. Najszybciej znajomość marki Tele 2 rosła przy tym pomiędzy wrześniem a listopadem ub. roku, W porównaniu ze styczniem ub. roku poprawiła się także znajomość marki Netii – z 44% przed rokiem do 57% w styczniu br., jednak znajomość na tym poziomie operator odnotowuje niemal niezmiennie już od kwietnia ub. roku. W styczniu niewielki, 3-proc. wzrost, odnotowała Telefonia Dialog – odsetek respondentów znających tę markę wzrósł z 18% w grudniu 2003 do 21% w styczniu br. Wcześniej, przez 11 miesięcy znajomość marki TD oscylowała około 18%. Niezmiennie od początku realizacji badania największą znajomością spontaniczną może się natomiast pochwalić Telekomunikacja Polska, (w styczniu ’04 - 99%).