Kobiety chętniej korzystają z usług mobilnych

Kobiety częściej niż mężczyźni kupują dzwonki, grafiki i gry do telefonów komórkowych, chętniej też biorą udział w sms-owych akcjach charytatywnych i konkursach. W sumie z usług mobilnych skorzystało przynajmniej raz w życiu nieco ponad 68% internautów.

Telefony komórkowe to coś więcej niż tylko komunikacja. Coraz częściej dostarczają rozrywki, umożliwiają połączenie z internetem czy dokonanie transakcji finansowych.

Raport przygotowany przez firmę Gemius niesie szereg istotnych informacji dla przedstawicieli m-biznesu.

Najczęściej internauci pobierają na telefony komórkowe dzwonki, ponad połowa z przebadanych internautów bierze też udział w konkursach SMS oraz wysyła charytatywne SMS. Szczegóły na wykresie poniżej.

Kobiety chętniej korzystają z usług mobilnych

Kobiety chętniej z korzystają z usług mobilnych. Spośród osób biorących udział w akcjach charytatywnych polegających na wysyłaniu sms-ów, aby wspomóc potrzebujących, 67,5% to kobiety. Kobiety częściej pobierają dzwonki (63,8%) oraz biorą udział w konkursach sms-owych (65,4%). Mężczyźni stanowią mniejszość nawet w przypadku pobierania gier na telefony komórkowe (48,9%).

Przeważająca większość respondentów badania Gemius deklaruje korzystanie z usług mobilnych rzadziej niż raz w miesiącu.

W przypadku pobierania gier na telefon komórkowy korzystanie z tej usługi rzadziej niż raz w miesiącu deklarowało 63,5% badanych osób. Z taką samą częstotliwością grafiki pobiera 59,1%, a dzwonki telefoniczne 57,5% internautów.

Częstotliwość korzystania z usług mobilnych ma niewątpliwie związek z wysokością sum przeznaczanych na ten cel. Na pobieranie grafik i dzwonków ponad 2/3 badanych przeznacza mniej niż 5 zł miesięcznie. W przypadku pobierania gier odpowiedź taką deklaruje prawie połowa badanych osób. Co ciekawe, prawie 3% respondentów przeznacza na pobranie grafik na swój telefon komórkowy powyżej 50 zł miesięcznie.

Kobiety chętniej korzystają z usług mobilnych

Najczęściej wykorzystywanym źródłem wiedzy o usługach mobilnych wśród badanych osób jest internet. Najpopularniejszymi witrynami związanymi z tym rynkiem okazały się serwisy operatorów i producentów telefonów komórkowych (25,7%), strona wapster.pl (16,3%) oraz papla.pl (7%). Informacje związane z usługami mobilnymi respondenci czerpią również z prasy, szczególnie z tygodników i dwutygodników oraz z telewizji.

Raport kończy się konkluzją: - Biorąc pod uwagę ciągły rozwój technologii związanej z telefonią komórkową oraz fakt, że ponad połowa osób mających do czynienia z usługami mobilnymi dobrze, a nawet bardzo dobrze ocenia ich jakość, można przypuszczać, że w ciągu najbliższych miesięcy powiększy się liczba osób korzystających z oferty firm działających w sektorze m-biznesu.

***

W badaniu analizie poddano korzystanie przez internautów z usług mobilnych. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 13 do 19 kwietnia 2006 roku. W ramach badania zebrano 1 277 wypełnionych do końca kwestionariuszy. Grupę celową przy realizacji tego badania stanowili internauci w wieku powyżej 15 lat, którzy deklarowali korzystanie kiedykolwiek z usług mobilnych. Liczba ankiet uzyskanych od grupy celowej wyniosła 879. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z badania Interbus TNS OBOP.