Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kara dla TP SA?

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekazania przez TP SA niepełnych danych o przychodach z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Prezes URT, Kazimierz Ferenc, wszczął w połowie listopada postępowanie administracyjne w sprawie przedłożenia urzędowi niewłaściwych danych o przychodach TP SA z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Brak odpowiedniej dokumentacji narusza regulacje prawne ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie tych danych jest niezbędne do ustalenia przez URT, który z operatorów ma dominującą pozycję na krajowym rynku usług dzierżawy łączy.

Prezes URT nakazał Telekomunikacji Polskiej SA ustosunkowanie się w ciągu tygodnia do powyższych ustaleń. W przypadku niedostarczenia urzędowi brakujących danych, URT-owi przysługuje prawo nałożenia na Telekomunikację Polską SA kary w wysokości do 3% rocznego przychodu za ubiegły rok kalendarzowy. Kara może więc wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset milionów złotych.