Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kanclerskie "nie" dla internetowego podatku

Kanclerz RFN Gerhard Schroeder wezwał ministra finansów do zniesienia specjalnego podatku od osób korzystających prywatnie z sieci w miejscu pracy.

Podatek ten wprowadzono w Niemczech w ubiegłym miesiącu. Krok ten spotkał się od razu z opozycją ze strony kierownictwa firm IT. Informatycy stwierdzili, że kary finansowe tylko odstraszą ludzi od Internetu.

Ostatecznie kanclerz Gerhard Schroeder postanowił znieść niefortunny podatek. Jednocześnie zapowiedział, że rząd powinien dać ulgi podatkowe osobom, które wykorzystują domowy dostęp do Internetu w celach służbowych.

Rząd Niemiec także postanowił podjąć dodatkowe działania by zmniejszyć deficyt pracowników w branży IT. Już wiosną zapowiedziano, że Niemcy zaproszą kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych specjalistów.

Teraz planuje się wprowadzenie nauczania nowoczesnych technologii w szkołach i tworzenie kursów dla bezrobotnych, którzy po ich ukończeniu mogliby znaleźć zatrudnienie w firmach epoki Internetu.