KNF zatwierdziła prospekt Gadu-Gadu S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała treść prospektu emisyjnego Gadu-Gadu S.A. Składanie deklaracji nabycia akcji potrwa od 30 stycznia do 1 lutego, do godziny 14:00, natomiast zapisy na akcje od 2 do 12 lutego. Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski S.A.

Do obrotu giełdowego planuje się wprowadzić:

- 13.351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda

- 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda

- nie więcej niż 3.708.611 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda

- nie więcej niż 3.708.611 praw do akcji serii C.

Właścicielami Gadu-Gadu S.A. są fundusz Warsaw Equity Holding, który ma 80 % udziałów oraz twórca komunikatora Łukasz Foltyn, który ma 20 % udziałów w spółce.

W 2005 roku przychód spółki wyniósł 8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 5,5 mln zł. Zysk netto to odpowiednio 3,3 mln zł i 2 mln zł w 2004 roku.

Środki pozyskane z giełdy spółka zamierza przeznaczyć na rozwój nowych usług w zakresie szeroko rozumianej komunikacji i działalności medialnej.

Gadu-Gadu jest najpopularniejszym polskim komunikatorem internetowym, z którego wg. danych Megapanel PBI/Gemius korzystało w październiku 2006 5,45 mln użytkowników (real users).