Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

KNF zatwierdziła prospekt Gadu-Gadu S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała treść prospektu emisyjnego Gadu-Gadu S.A. Składanie deklaracji nabycia akcji potrwa od 30 stycznia do 1 lutego, do godziny 14:00, natomiast zapisy na akcje od 2 do 12 lutego. Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski S.A.

Do obrotu giełdowego planuje się wprowadzić:

- 13.351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda

- 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda

- nie więcej niż 3.708.611 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda

- nie więcej niż 3.708.611 praw do akcji serii C.

Właścicielami Gadu-Gadu S.A. są fundusz Warsaw Equity Holding, który ma 80 % udziałów oraz twórca komunikatora Łukasz Foltyn, który ma 20 % udziałów w spółce.

W 2005 roku przychód spółki wyniósł 8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 5,5 mln zł. Zysk netto to odpowiednio 3,3 mln zł i 2 mln zł w 2004 roku.

Środki pozyskane z giełdy spółka zamierza przeznaczyć na rozwój nowych usług w zakresie szeroko rozumianej komunikacji i działalności medialnej.

Gadu-Gadu jest najpopularniejszym polskim komunikatorem internetowym, z którego wg. danych Megapanel PBI/Gemius korzystało w październiku 2006 5,45 mln użytkowników (real users).