K2 Internet: 43 mln przychodu w 2009 r.

W 2009 r. Grupa K2 Internet uzyskała przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 43 mln zł. Zysk netto wyniósł 82 tys. zł, co stanowi spadek o 96,9% w porównaniu do roku 2008.

"Mimo, że wydatki na marketing w sieci, jako jedyne ze wszystkich mediów uchroniły się przed spadkami w roku 2009, to klienci w sposób zachowawczy gospodarowali budżetami na marketing i reklamę. Obserwowaliśmy także silniejszy niż kiedykolwiek nacisk na ceny co miało negatywny wpływ na nasze marże. Powyższe miało szczególne znaczenie w sytuacji większego, niż w roku ubiegłym udziału obrotu mediami w sprzedaży. W efekcie przychody wzrosły mniej niż się spodziewaliśmy, bo jedynie kilka procent, a wynik netto obniżył się do kwoty nieco poniżej 100 tys zł" - komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet SA.

Wolniejsze tempo rozwoju rynku pozwoliło firmie podjąć szereg inicjatyw, które mają przełożyć się na zwiększenie przychodów i zysków w nadchodzących latach. Zainwestowano w agencję reklamową Brainshop U-boot Sp. z o.o.

"Zakończyliśmy pracę nad kilkoma systemami, które automatyzują procesy wewnątrz spółki. Utrzymaliśmy nakłady na zespół, szkolenia i marketing. Dynamicznie rozwijały się wszystkie nasze nowe przedsięwzięcia tak o charakterze wewnętrznym (K2 Motion, nowy dział odpowiedzialny za działania w mediach społecznościowych - K2 WOMM) jak i te rozwijane w osobnych spółkach (Audioteka, system3.pl i platforma3.pl). To wszystko. a także postępujące ożywienie w gospodarce pozwala nam na optymistyczne nastawienie co do perspektyw Grupy K2 w bieżącym roku" - dodaje Janusz Żebrowski.

Grupa K2 Internet SA uzyskała w okresie 12 miesięcy zakończonych w 31 grudnia 2009 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 43.161 tys. zł i wzrosły one w stosunku do okresu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 o 5,7%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 1.706 tys. zł co stanowi spadek o 61,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2008. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 145 tys. zł i 82 tys. zł, co stanowi spadek o odpowiednio: 95,6% oraz 96,9% w porównaniu do roku 2008.