Jutro debiut IAI S.A. na New Connect

16 grudnia 2009 r. producent oprogramowania do sklepów internetowych IAI-shop.com zadebiutuje na parkiecie giełdowym.

Wczoraj Zarząd IAI S.A. otrzymał oficjalne potwierdzenie przyjęcia Spółki do notowań na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na parkiecie nastąpi 16 grudnia 2009 r. Dokument informacyjny o Spółce jest już dostępny na stronie www.newconnect.pl.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 656 235 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 groszy każda.

IAI jest producentem oprogramowania do prowadzenie sklepów internetowych. Obecnie z platformy IAI-Shop.com korzysta sześćset e-sklepów i hurtowni internetowych (łączna liczba realizowanych zamówień przekracza 50 tys. miesięcznie i jest warta ok. 12 mln zł). Docelowo firma obsługiwać che co drugi sklep internetowy w Polsce oraz rozwijać swą działalność na rynkach obcych. Przychód IAI S.A. netto ze sprzedaży w 2008 r. wyniósł ponad 1,5 mln zł, a zysk brutto przekroczył 388 tys. zł.

Źródło: http://www.iai-shop.com