Jest ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Sejm uchwalił ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Reguluje ona m.in. zasady wydawania i używania kart płatniczych, prawa i obowiązki stron zawierających umowy z wykorzystaniem elektronicznych płatności oraz definiuje zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji pieniądza elektronicznego. Za przyjęciem regulacji głosowało 360 posłów, przeciw było 34 (nikt nie wstrzymał się od głosu).

Ustawa przewiduje m.in. że posiadacz karty płatniczej, jeśli umowa nie przewiduje inaczej, będzie odpowiedzialny do wysokości 150 euro za transakcje przeprowadzone od chwili utraty karty do czasu zgłoszenia tego faktu. Znalazł się w niej również zapis, w myśl którego posiadacza elektronicznego instrumentu płatniczego nie będzie też można obciążyć za operacje, których zlecenia nie potwierdził.

Ustawa rozstrzyga również ostatecznie kwestię, kto może być wydawcą elektronicznych instrumentów płatniczych. Projekt zakładał, iż takie prawo będą wciąż miały jedynie banki. Ostatecznie karty płatnicze będą mogły wydawać także inne instytucje finansowe, których kapitał własny wynosi co najmniej 1 mln euro. Ich działalność będzie podlegała kontroli Komisji Nadzoru Bankowego. Ustawa wejdzie w życie za 12 miesięcy.