Jedyny kraj na świecie, który gwarantuje dostęp do Internetu

1 lipca w Finlandii weszły w życie przepisy gwarantujące każdemu obywatelowi dostęp do Internetu. To pierwsze tego typu regulacje w skali światowej.

Nowe prawo oznacza, że firmy telekomunikacyjne będą miały obowiązek zapewnić wszystkim mieszkańcom Finlandii połączenie z Siecią WWW o przepustowości co najmniej 1 megabita na sekundę. Docelowa szybkość gwarantowanego przez państwo dostępu do Internetu to 100 Mb/s - ma ona obowiązywać od 2015 r.

Suvi Linden, fińska minister ds. komunikacji, wyjaśniła w wywiadzie dla BBC, że u źródeł wprowadzenia nowych przepisów znalazło się przekonanie, że usługi internetowe przestały pełnić wyłącznie funkcję rozrywkową i stały się istotnym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

Szacuje się, że obecnie do Internetu w Finlandii nie jest podłączonych jedynie 4 tys. gospodarstw domowych. Z dostępu szerokopasmowego cieszy się 96 procent populacji tego kraju.

Szerokopasmowy Internet dla wszystkich

Warto przypomnieć, że zagwarantowanie wszystkim obywatelom szybkiego dostępu do Sieci ma w planach także Unia Europejska. Wynika tak z przedstawionej w maju 2010 r. Agendy Cyfrowej - planu działań mających na celu pobudzenie koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jednym z założeń Agendy jest zapewnienie do 2020 r. mieszkańcom UE dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.