Jednak 22% VAT na internet!

Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy o podatku VAT na internet. Od 1 marca przyszłego roku obowiązywać będzie 22% stawka podatkowa. Przepisy dotyczyć będą zarówno użytkowników końcowych, jak i placówki oświatowe.

Mamy zatem finał długiej i zaciętej walki o stawkę podatku VAT na internet. Za nowelizacją głosowało 298 posłów, przeciw było 77, a 31 osób wstrzymało się od głosu - podaje PAP.

Zmiana stawki podatkowej (do końca lutego obowiązywać będzie jeszcze zwolnienie dla użytkowników końcowych i placówek edukacyjnych) z pewnością przełoży się na ceny usług dostępu do internetu.

Jednak zdaniem wiceministra finansów Jarosława Nenemana, internauci nie stracą na wprowadzeniu 22% VAT-u na internet ze względu na uchwaloną przez Sejm ulgę podatkową. Internauci będą mogli odliczyć sobie od podatku do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci (aby móc zastosować ulgę, należy przedstawić stosowne faktury). Pojawiło się jednak już wiele głosów wskazujących na krótkowzroczność takiego rozwiązania. Analitycy rynkowi podkreślali, że zamiast ulgi podatkowej, nacisk powinien zostać położony na liberalizację rynku telekomunikacyjnego i stymulację konkurencji.

Rząd liczy na to, że podwyżka podatku przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa o 200 mln zł.

Przypomnijmy, że bitwa o podatek VAT na internet rozpoczęła się we wrześniu minionego roku, kiedy to rząd obwieścił zmiany wynikające z dostosowania naszego prawa podatkowego do wymogów unijnych (w EU usługi internetowe objęte są podstawową stawką VAT, która w naszym kraju wynosi 22%). Po fali protestów, dyskusji i debat panelowych ostatecznie Sejm zadecydował o przyjęciu zwolnienia z podatku dla użytkowników końcowych i instytucji edukacyjnych oraz 22% stawki dla pozostałych podmiotów. Rozwiązanie było o tyle zaskakujące, że w ten sposób rząd świadomie złamał przepisy unijne. Tym samym, kiedy w sierpniu tego roku Komisja Europejska zażądała wyjaśnień w tej sprawie i zagroziła nałożeniem na Polskę wysokich kar, znowu zaczęły się dyskusje nad nowelizacją ustawy.

Więcej o batalii o stawkę VAT-u na internet:

http://www.internetstandard.pl/news/72615.html