Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Japonia: nagraj wideo i przekaż je znajomym za pomocą... naklejki

W latach dziewięćdziesiątych w Japonii popularne były automaty, które wykonywały zdjęcie danej osoby i drukowały je w formie arkusza naklejek. Po ponad dekadzie tego typu urządzenia znów mogą przyciągnąć uwagę klientów. Tym razem za pośrednictwem naklejek można przekazywać znajomym również krótkie nagrania wideo. Stało się to możliwe dzięki kodom QR.

Japończycy w latach dziewięćdziesiątych chętnie korzystali z automatów, które wykonywały zdjęcie, a następnie drukowały je w formie arkusza naklejek. Rozdawali je rodzinie i znajomym. Nowa generacja tego typu urządzeń może ponownie wzbudzić duże zainteresowanie. Automaty QR Studio umożliwiają bowiem wykonywanie naklejek, za pośrednictwem których można przekazać znajomym nie tylko fotografie, ale również krótkie nagranie wideo.

Nowe automaty wykonują fotografię klienta oraz rejestrują film w formacie 3GP (177x144 pikseli) o długości 15 sekund. Na arkuszu naklejek poza zdjęciem umieszczany jest kod QR, zawierający informację o adresie pliku z nagraniem wideo umieszczonym na serwerze usługodawcy. Korzystając z nowoczesnych telefonów komórkowych można szybko odczytać zawartość kodu, a tym samym zapoznać się z nagraniem wideo.

Warto dodać, że z systemu kodowania informacji w postaci kodów graficznych korzystają między innymi operatorzy polskich sieci telefonii komórkowej. Tego typu symbole są przez nich określane mianem fotokodów. Informowaliśmy o tym w artykule Orange, Era, Plus i Agora wprowadzają fotokody.

Zapraszamy do materiału wideo: