Jan Jaworowski w zarządzie INFOR PL S.A.

Na stanowisko Członka Zarządu INFOR PL został powołany Jan Jaworowski, dotychczasowy pełnomocnik Zarządu ds. Internetu, dyrektor Centrum Internetu, Badań i Rozwoju.

Jan Jaworowski wcześniej pracował w AGORA S.A. - między innymi jako Dyrektor Generalny Radia Pogoda Warszawa, Dyrektor Pionu Internet - odpowiedzialny za rozwój portalu gazeta.pl.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz menadżerskich studiów podyplomowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Aktualnie Zarząd INFOR PL S.A. stanowią:

Ryszard Pieńkowski - Prezes Zarządu

Jolanta Adamczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny

Ewa Świstuniuk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jan Jaworowski - Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Internetu, Badań i Rozwoju.