Jak korzystasz z e-maila - badanie SARE

Kształt zmian zachodzących w sposobie wykorzystywania poczty elektronicznej przez użytkowników oraz najważniejsze trendy w jej wykorzystaniu - to przedmiot trwających badań ankietowych.

Tegoroczne badanie firmy Sare www.sare.pl/ankieta to piąta edycja badań postaw i nawyków internautów korzystających z poczty elektornicznej. Ankieta składa się z trzech części, które skierowane są do różnych grup użytkowników e-maila: osób prywatnych, pracowników działów marketingu, PR oraz dyrektorów i właścicieli firm, a także pracowników działów IT.

Podział zastosowano w celu ukazania różnic w postrzeganiu poczty elektronicznej jako kanału komunikacji, pomiędzy nadawcami a odbiorcami.

Wyniki zeszłorocznej edycji badania pokazały, że blisko 90% respondentów subskrybuje co najmniej jeden newsletter, a 89% managerów, którzy wzięli udział w badaniu uważa, że wykorzystanie tej formy komunikacji przynosi ich firmom wymierne korzyści - powiedział Krzysztof Dębowski, Dyrektor Zarządzający SARE. Analiza tegorocznych wyników pozwoli nam wskazać elementy, na które warto zwrócić uwagę aby jeszcze bardziej podnieść jakość prowadzonych działań e-mail marketingowych - dodał.

Raport podsumowujący wyniki opublikowany zostanie we wrześniu.