Inwestorzy z nadzieją

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Deloitte, prywatni inwestorzy są pełni optymizmu co do perspektyw gospodarczych Europy Środkowej.

Deloitte przeprowadził ankietę wśród prywatnych inwestorów, dotyczącą ich odczuć co do perspektyw rynków środkowoeuropejskich. Większość respondentów oczekuje zarówno wzrostu aktywności jak i wzrostu wartości zawieranych transakcji. Inwestorzy z UE zaczęli się bardziej interesować nowymi państwami członkowskimi. Coraz więcej inwestorów kieruje się ku Europie Środkowej, gdzie dostępna jest rozwinięta infrastruktura i wysoko wykwalifikowany personel przy dość niskich kosztach wynagrodzeń.

Według 52% ankietowanych, w omawianym regionie aktywność rynkowa wzrośnie. "Zgodnie z wynikami ankiety, od początku tego roku obserwujemy wyraźny wzrost działań w obszarze fuzji i przejęć w Europie Środkowej. Można go tłumaczyć zarówno wzrostem fuzji i przejęć na świecie, jak i zwiększeniem zainteresowania inwestorów w efekcie sporej ilości publikacji prasowych, jakie pojawiały się w miesiącach poprzedzających wstąpienie do Unii Europejskiej" - powiedział Garret Byrne, dyrektor działu Deloitte ds. kapitału prywatnego na Europę Środkową.

Ponad 70% ankietowanych inwestorów przewiduje poprawę klimatu gospodarczego w ciągu najbliższego półrocza, rok temu odsetek ten wynosił 53%.

Ankietowani oczekują również, że w najbliższych miesiącach wzrośnie poziom zwieranych transakcji. 74% respondentów zamierza poświęcić większość czasu na planowanie nowych inwestycji.

W ciągu ostatniego roku pojawiły się nowe źródła finansowania przy pomocy uprzywilejowanych i podporządkowanych instrumentów dłużnych, zdaniem ankietowanych dostępność tych środków jest zgodna z istniejącymi potrzebami. Dwie trzecie respondentów uważa, że w ta dostępność się nie zmieni. We wrześniu 2003 roku ponad połowa ankietowanych uważała, że nastąpi wzrost finansowania przez dług.