Internetowe ramię Handlobanku

W maju tego roku detaliczne ramię Banku Handlowego, czyli Handlobank, wprowadził usługę bankowości internetowej – Handlonet.

W maju tego roku detaliczne ramię Banku Handlowego, czyli Handlobank, wprowadził usługę bankowości internetowej – Handlonet.

Aby móc korzystać z usług Handlonetu, trzeba najpierw otworzyć konto w Handlobanku. Można to zrobić na kilka sposobów.

Należy albo pójść do oddziału banku, albo zadzwonić do TeleCentrum. Można też otworzyć konto przez Internet. Po założeniu konta trzeba się skontaktować z TeleCentrum (telefonicznie lub osobiście), aby poinformować doradcę o chęci uzyskania dostępu do Handlonetu. W Handlonecie nie jest wymagane określenie minimalnych wpływów na konto. Nie ma także – jak w innych tego typu bankach – opłat za dostęp do internetowego konta. W oddziale od ręki otrzymuje się identyfikator (czyli numer pozwalający na identyfikację klienta) i hasło. Klient dostanie wszystkie wymagane dokumenty pocztą, bo nie ma jeszcze prawodawstwa pozwalającego skorzystać z podpisu elektronicznego.

Dostęp zwykle uzyskuje się już następnego dnia po poinformowaniu oddziału banku. Przed pierwszym połączeniem z Handlonetem należy się skontaktować z TeleCentrum i przejść identyfikację. Jeżeli zakończy się to sukcesem, będzie aktywowany dostęp za pomocą otrzymanego identyfikatora i hasła.

Każdy użytkownik w trakcie przydzielania dostępu do Handlonetu kształtuje swój profil internetowy. Można wybrać jeden z trzech profili: „Podgląd” (dostęp do danych związanych z kontem bez możliwości ich zmiany), „Własne konto” („Podgląd” z możliwością wykonywania operacji wewnątrz konta, np. transferów z rachunku bieżącego na kredytowy klienta) lub „Przelewy” („Własne konto” + możliwość dokonywania operacji wyprowadzających środki na konta w innych bankach).

Przez Internet nie można zamówić kart płatniczych. Klient może jednak złożyć dyspozycję przelewu z odroczonym terminem płatności lub złożyć zlecenie stałe ze zmienną kwotą.

Bank Handlowy – z którego wyrósł Handlobank, a następnie Handlonet - koncentruje się głównie na obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi rachunki 15 tysięcy firm. Pierwszy oddział Handlobanku– rozpoczął działalność 14 października 1998 roku w Warszawie. Obecnie placówki Handlobanku działają w ponad 30 polskich miastach i obsługują przede wszystkim klientów indywidualnych. Niestety, Handlonet odmówił nam udzielenia informacji, ilu ma użytkowników. Władze banku uważają tę informację za tajną.