Internetowe pisma w coraz lepszej kondycji

Indeks przychodów wiodących, europejskich wydawców internetowych wzrósł o 40% w drugim kwartale br. w porównaniu z pierwszym kwartałem – wynika z raportu przygotowanego przez OPA Europe. Amerykańscy wydawcy również notują wzrost przychodów, co związane jest z polepszeniem kondycji e-reklamy.

Największe przychody pochodzące z reklamy zanotowali europejscy wydawcy w okresie od marca do czerwca br.

„Zanotowany wzrost związany jest ze zwiększeniem zainteresowania internetową formą reklamy - skomentował Mathias Müller von Blumencron, redaktor naczelny Der Spiegel Online - reklamodawcy coraz chętniej prezentują treści marketingowe na witrynach uznanych pism.”

Badany indeks przychodów jest wskaźnikiem, który charakteryzuje poziom i perspektywy rozwoju sektora internetowych publikacji. OPA Europe przeanalizowało wyniki finansowe takich wiodących wydawców jak francuski, niemiecki i brytyjski CNET Networks, La Temps, Le Monde, Der Spiegel Online oraz El Pais.

Z analizy amerykańskich pism online’owych wynika, że przychody operacyjne wciąż rosną, co jest wynikiem nie tylko wzmożonego zainteresowania reklamą online wśród reklamodawców wcześniej polegających tylko na tradycyjnych mediach. Bodźcem do pomnażania przychodów była również podwyżka cen reklam online.

Powiększenie zysków z dostępu do płatnych treści zauważalny był jedynie u wydawców tych amerykańskich magazynów, które wywodzą się z Internetu.

Przychody pism internetowych

Przychody pism internetowych

Przychody internetowej wersji New York Timesa zwiększyły się o 10,2% w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym br., Washington Post o 10,4%. Wall Street Journal zanotował aż 22,1% wzrost przychodów.