Internetowe nowości w TP S.A.

Od początku września TP Sa wprowadzi ryczałtowe opłaty za dostęp do Internetu. Od połowy przyszłego miesiąca zmienią się także ceny usług SDI i zasady ich świadczenia.

Od początku września TP Sa wprowadzi ryczałtowe opłaty za dostęp do Internetu. Od połowy przyszłego miesiąca zmienią się także ceny usług SDI i zasady ich świadczenia. W przyszłym roku operator zamierza natomiast wprowadzić autoryzowany dostęp do Internetu - użytkownicy będą logowali się do sieci podając indywidualnie przypisaną nazwę i hasło. Umożlwi to rozliczanie abonenta za dostęp do Internetu, niezależnie od linii telefonicznej z jakiej łączy się z siecią.

Telekomunikacja Polska SA poinformowała o zakończeniu pilotażowego okresu wdrażania SDI i rozpoczęciu oferowania tych usług na komercyjnych zasadach. Od 15 września zmienia się cena instalacji SDI która wynosić będzie 800 zł netto lub 500 zł w przypadku deklaracji korzystania z SDI przez 24 miesiące.

Standardowo umowy będzie można podpisywać na czas nieokreślony. Miesięczny abonament wyniesie 130 zł +VAT. Do 40 zł netto TP SA zmniejszyła opłaty za przeniesienie terminala SDI do innej lokalizacji czy też przejęcie praw do korzystania z usługi przez innego abonenta. (po wygaśnięciu pierwotnej umowy). Według operatora z usługi Szybkiego Dostępu do Internetu korzysta obecnie 40,5 tys. użytkowników.

Nie są to wszystkie zmiany w internetowej ofercie TP S.A. Zgodnie z zapowiedzią, od 1 września, operator wprowadza możliwość wykupienia 30 godzin dostępu do Internetu miesięcznie za ryczałtową stawkę 60 zł + VAT. Po przekroczeniu 30-godzinnego limitu, opłaty będą naliczane według standardowego cennika za połączenia z siecią, zgodnie z posiadanym przez abonenta planem taryfowym. Oferta dotyczyć będzie zarówno połączeń z numerem 0-202122 jak i 0-202422 (ISDN). TP S.A. poinformowała także, że od 1 stycznia 2002 r. dostęp do sieci stanie się "mniej anonimowy". Łącząc się z Internetem abonenci będą wprowadzali indywidualnie przypisaną nazwę i hasło dostępu, co zastąpi standardowe "ppp". Umożliwi to m.in. indywidualne rozliczanie użytkowników niezależnie od tego z jakiej linii telefonicznej korzystają w danej chwili.