Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internetowa transformacja zachowań klienta

Lutowy raport internetowy przygotowany przez Centrum Polityki Komunikacji w słynnym UCLA dowodzi, że w sposobie dokonywania przez Amerykanów zakupów zaszły zmiany. Zmiany pod wpływem kontaktu z Internetem.

Raport zatytułowany "Sondaż cyfrowej przyszłości" dowodzi, że liczba klientów sklepów internetowych, które czasem lub często po zakupie w "zwykłym" sklepie, kupują jeszcze w sklepie wirtualnym, wzrosła w 2002 roku do niemal 65%. Rok wcześniej takie "krzyżowe" zakupy czyniła tylko nieco ponad połowa e-klientów - 50,3%, a w 2000 roku - ok. 53%. Ponadto 70,9% e-klientów po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym kupowała w 2002 roku jeszcze w sklepie zwykłym.

Liczba osób, które ograniczyły - bardzo lub chociaż trochę - swoje zakupy w prawdziwych sklepach ze względu na swoje zakupy poprzez Sieć wzrosła z 52,6% w 2001 do 65,6% w 2002 roku.

Jednocześnie zmniejszył się w ogóle odsetek użytkowników Internetu, którzy kupowali on-line: z 50,9% w 2001 roku do 39,7% w roku 2002.

Wzrosła za to częstotliwość dokonywania zakupów - ze średnio 10,81 razy w 2001 do 28,3 razy w roku ub. Średnia liczba pieniędzy wydanych w Sieci wzrosła z 70,2 USD w 2001 do 100,7 USD w roku ub.