Internet zwalnia w Polsce?

Po raz pierwszy od 2001 r. zmniejszyła się penetracja polskiej sieci.

Badanie Net Track Millwar Brown prowadzone jest co miesiąc od 2000 roku przez Millward Brown SMG/KRC. Badanie to pozwala śledzić jak zmienia się w czasie liczba osób korzystających z internetu oraz jak jest wykorzystywany internet.

Według tego badania od 2001 r. w Polsce mieliśmy do czynienia z ciągłym przyrostem internautów. Jak jednak pokazują badania przeprowadzone między lipcem a wrześniem br., penetracja internetu w Polsce przestała rosnąć.

Dane za trzeci kwartał mówią o penetracji internetu na poziomie 49,4% czyli 14 886 910 internautach.

Kuba Antoszewski, PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC - "Po raz pierwszy w historii pomiaru (od 2001) kolejny wynik badania penetracji Internetu nie wzrósł, a nawet minimalnie spadł w stosunku do poprzedniego pomiaru. Oczywiście należy poczekać na kolejne wyniki, aby móc mówić o odwróceniu trendu wzrostowego. Jednak zwolnienie tempa wzrostu penetracji Internetu zauważalne jest od końca 2008. Na podstawie danych z badania NetTrack można postawić tezę, że rozwój Internetu w Polsce jest zjawiskiem demograficznym. Nie rośnie bowiem grupa nowych użytkowników, a jedynie na rynek wchodzą nowe pokolenia, dla których Internet jest czymś normalnym. Obecnie, w obliczu zauważalnego spadku tempa wzrostu można podejrzewać, że Internet w Polsce doszedł do granicy wyznaczonej głównie przez zasięg techniczny i dostępność finansową. Istotne jeszcze stosunkowo niedawno bariery edukacyjne lub mentalne odgrywają mniejszą rolę."

Internet zwalnia w Polsce?

Analizując dane ostatniej fali badania NetTrack realizowanego przez SMG/KRC należy pamiętać, że jest to badanie deklaratywne.