Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet z satelity dla żołnierzy w Iraku

W czerwcu br. usługi satelitarne firmy Kempa Satellite Networks przeszły pozytywnie 2-tygodniowe testy zorganizowane przez Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej. Firma ta realizuje obecnie projekt łączności satelitarnej w Iraku dla stacjonujących w polskiej strefie stabilizacyjnej jednostek wojskowych.

Technologia satelitarna jest tu wykorzystywana do wykonywania szerokopasmowych połączeń do sieci Internet. Pierwszy, już zakończony etap projektu zakładał wszechstronne przeszkolenie grupy oficerów i instalację urządzeń w obozach wojskowych ulokowanych w Al-Hillah, Babilonie oraz Al-Kut.

Za pomocą uruchomionych terminali przebywający na terenie baz żołnierze mają możliwość dodatkowego kontaktu z rodzinami w kraju. Najczęściej dotyczy to korzystania z programów typu instant messaging (np. Gadu-Gadu), przekazywania wiadomości tekstowych i głosowych, wysyłania poczty elektronicznej lub fotografii - powiedział Marcin Frąckiewicz, Dyrektor Technologii spółki.

Dostęp do sieci jest możliwy w wydzielonych kafejkach internetowych zorganizowanych przez dowództwo poszczególnych obozów wojskowych. Zakupione usługi posiadają typowe parametry asynchronicznych, dwukierunkowych i szerokopasmowych łączy satelitarnych. Mogą być również konfigurowane w zależności od zapotrzebowania. Na żądanie przepustowość i szerokość pasma mogą być dostosowane w zależności od zmieniającej się sytuacji i ilości użytkowników (do 40 Mb/s).