Internet z satelity dla żołnierzy w Iraku

W czerwcu br. usługi satelitarne firmy Kempa Satellite Networks przeszły pozytywnie 2-tygodniowe testy zorganizowane przez Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej. Firma ta realizuje obecnie projekt łączności satelitarnej w Iraku dla stacjonujących w polskiej strefie stabilizacyjnej jednostek wojskowych.

Technologia satelitarna jest tu wykorzystywana do wykonywania szerokopasmowych połączeń do sieci Internet. Pierwszy, już zakończony etap projektu zakładał wszechstronne przeszkolenie grupy oficerów i instalację urządzeń w obozach wojskowych ulokowanych w Al-Hillah, Babilonie oraz Al-Kut.

Za pomocą uruchomionych terminali przebywający na terenie baz żołnierze mają możliwość dodatkowego kontaktu z rodzinami w kraju. Najczęściej dotyczy to korzystania z programów typu instant messaging (np. Gadu-Gadu), przekazywania wiadomości tekstowych i głosowych, wysyłania poczty elektronicznej lub fotografii - powiedział Marcin Frąckiewicz, Dyrektor Technologii spółki.

Dostęp do sieci jest możliwy w wydzielonych kafejkach internetowych zorganizowanych przez dowództwo poszczególnych obozów wojskowych. Zakupione usługi posiadają typowe parametry asynchronicznych, dwukierunkowych i szerokopasmowych łączy satelitarnych. Mogą być również konfigurowane w zależności od zapotrzebowania. Na żądanie przepustowość i szerokość pasma mogą być dostosowane w zależności od zmieniającej się sytuacji i ilości użytkowników (do 40 Mb/s).