Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet według TP SA: mogłoby być taniej...

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ceny oferowanych przez narodowego operatora usług dostępu do Internetu są nadmiernie wygórowane. Co więcej, UOKiK zaniepokoił się również zmianami, jakie wprowadziła TP SA do umów na usługę SDI oraz Neostradę.

UOKiK zbadał cennik usług narodowego operatora. Jolanta Steppa, zastępca dyrektora departamentu przemysłu i infrastruktury UOKiK określiła ceny za formy dostępu do Internetu jako nadmiernie wygórowane, a pozycję TP S.A. jako dominującą na rynku.

W tej chwili UOKiK bada dwie sprawy dotyczące usług internetowych narodowego operatora. Pierwsza z nich związana jest ze zmianą w sposobie korzystania z SDI. Telekomunikacja Polska wprowadziła zakaz świadczenia usługi poza jednym lokalem. Tym samym osoba wykupująca SDI nie może podłączyć do swojego komputera innych, by stworzyć małą sieć lokalną. Zmiana w umowie zaniepokoiła UOKiK, więc Urząd wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Jolanta Steppa bada również wprowadzoną przez TP S.A. usługę Neostrady, która połączona jest z oferowaniem usług hostingowych przez operatora. Zdaniem UOKiK, takie połączenie ofert może niekorzystnie wpłynąć na rynek usług hostingowych. TP S.A. może takim postępowaniem zaburzyć konkurencję rynkową.