Internet w badaniach

W grudniu ub. r. TNS OBOP w ramach cyklicznego sondażu Interbus przeprowadził badanie użytkowników Internetu, na reprezentatywnej grupie 2381 osób powyżej 15 roku życia.

Dostęp do Sieci (rozumiany jako „świadomość” posiadania dostępu do Internetu, nie zaś częstotliwość i zakres korzystania) deklarowało 17,4 proc. respondentów, co odpowiada ok. 5,3 mln osób w całej populacji. Spośród osób, które obecnie nie posiadają dostępu do Internetu 4,8 proc. planuje uzyskać go w ciągu najbliższych 6 miesięcy, natomiast w ciągu półrocza poprzedzającego wywiad nowymi użytkownikami Internetu stało się 22,6 proc. badanych. 94 proc. użytkowników Internetu przegląda strony WWW, najczęściej korzystając z przeglądarki Internet Explorer, z czego niemal 60 proc. częściej odwiedza strony polskie, zwykle w celu czytania polskich gazet, czasopism i magazynów (36,8 proc.). Najpopularniejszym polskim portalem okazał się Onet.pl, który jako najczęściej odwiedzany wymieniło 39,7 proc. badanych, 62 proc. zaś jako portal kiedykolwiek odwiedzany. Na drugim miejscu uplasowała się Wirtualna Polska (odpowiednio 26,8 proc. i 61,3 proc.), trzecie miejsce zajęła Arena.pl, czwarte - Interia.pl. Połowa respondentów jako znany portal spontanicznie wymieniała Wirtualną Polskę, tylko 2 proc. mniej - Onet.pl. Możliwość wysyłania i odbierania poczty elektronicznej ma 61,4 proc. użytkowników Sieci, z czego 55,6 proc. posiada konto na jednym z bezpłatnych serwerów. Tylko 10,5 proc. użytkowników Internetu dokonało kiedykolwiek zakupów w e-sklepie. Największymi przeszkodami dla respondentów był brak możliwości obejrzenia towaru przed zakupem (63,8 proc.), brak doświadczenia w dokonywaniu zakupów przez Internet (46,3 proc.), niskie bezpieczeństwo transakcji (26,4 proc.).