Internet towarzyski

Według ankiety przeprowadzonej przez ARC Rynek i Opinie, Internet jest skutecznym narzędziem w nawiązywaniu konktaków towarzyskich. Jedna piąta internautów szukała nawet w Sieci życiowego partnera.

Według badanych internautów (42%), Sieć jest medium sprzyjającym kontaktom bezpośrednim. Ponad połowa (53%) internautów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że powszechne używanie Internetu spowodowało u ludzi mniejszą chęć na kontakty osobiste.

61% internautów szuka kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach. Powiodło się to większości (61%) osób szukających w Internecie. Liczba „ciekawych osób” poznanych przez Internet, jest zwykle mniejsza niż 10 (85% internautów poznało 1-10 osób). Przeważnie jednak liczba ta waha się w granicach 3-10 osób (49%). Osoby o podobnych zainteresowaniach znajdują przeważnie mężczyźni.

Co najmniej raz z czata towarzyskiego korzystało 68% internautów. Z tej grupy większość stanowią mężczyźni (63%). 17% uczestników czatów towarzyskich brało już udział spotkaniach grupy „na żywo”, zaś 53% miałoby na takie spotkanie ochotę. Większości Internautów sama korespondencja z osobami poznanymi przez Internet nie wystarcza. 61% internautów umówiło się i spotkało poznane osoby osobiście. Na kolejne spotkania umówiło się 76% z nich.

63% internautów poznając kogoś w Internecie myśli o tym, że może to być inna osoba niż ta, za którą się podaje. Internauci sądzą, że za kogoś innego podaje się nie więcej niż 50% osób nawiązujących kontakty przez Internet. Oni sami jednak czasem tak robią – 27% internautów przyznaje się, że zdarzało im się podszywać pod kogoś innego.

20% polskich Internautów za pomocą Internetu szukało partnera na życie, głównie osoby w wieku poniżej 25 lat z wykształceniem średnim. Taki sposób poznania drugiej osoby jest rzeczą normalna i nie ma żadnego wpływu na pomyślność związku, twierdzi 64% Internautów. 12% internautów aktywnie szukało ponadto potencjalnego partnera seksualnego. 29% Internautów co najmniej 1 raz uczestniczyła w liście dyskusyjnej lub czacie na temat seksu.

ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie za pomocą metody sondażu on-line, w dniach 10-14 września 2001, na próbie 1025 osobowej internautów (osób korzystających z Internetu na co dzień) w wieku 18 lat i więcej.