Internet to medium masowe jak telewizja

Z raportu opublikowanego przez Online Publishers Association (OPA), o wdzięcznej nazwie "Jeden dzień z życia. Etnograficzne studium konsumpcji mediów", wynika, że internet zasłużył sobie na miano medium masowego tak, ja na to zasługuje telewizja czy radio. Nie ustępuję im ani pod względem czasu konsumpcji tego medium, ani ze względu na zasięg.

W badaniu rejestrowano zachowanie 350 osób co 15 sekund, przez około 80% czasu po przebudzeniu, w pracy, szkole, domu czy podczas jazdy samochodem.

Okazuje się, że badani bardzo często korzystali z internetu równocześnie słuchając radia czy oglądając telewizję. W kontekście potrzeb media-plannerów, interesująca może się wydać informacja, że dzięki kampaniom w internecie prowadzonych jednocześnie w innym medium, wyraźnie udaje się rozszerzyć ich zasięg: w przypadku telewizji w godzinach przedpołudniowych o 51%, w południe o około 39% a po południu o około 42%. W przypadku kampanii prowadzonych równocześnie w magazynach i internecie, wpływ mieszania kanałów jest nawet większy, bo internet pozwala na rozszerzenie ich zasięgu o ponad 100%.

Interesujące są wnioski mówiące o większej sile nabywczej internautów w porównaniu do siły nabywczej telewidzów. Osoby, które ponadprzeciętną ilość czasu poświęcają na oglądanie telewizji, w skali roku wydają około 21, 4 tys. USD, podczas gdy analogiczna grupa internatów ponad 26,4 tys. USD. Grupa "nałogowych" telewidzów na rozrywki i zajęcia sportowe przeznacza 2,6 tys. USD, internauci 3,3 tys. USD.

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Internetowych, Pam Horan: Dane pokazują, że korzystanie z sieci zajmuje między 20 a 25% czasu poświęcanego mediom. Równocześnie do sieci trafia około 8% wszystkich wydatków przeznaczanych na reklamę. Choć reklamodawcy coraz większe budżety przesuwają na reklamę w internecie, nasze badanie dowiodły, że te zmiany powinny postępować znacznie szybciej.

Obecnie każdego dnia w Stanach Zjednoczonych ponad 60% obywateli korzysta z internetu przez około dwie godziny na dobę. Dziesięć lat temu każdego dnia korzystało z internetu około 10% mieszkańców, przeznaczając na to medium mniej niż godzinę.

Badanie na zlecenie OPA przeprowadziło Centrum Media Design z Ball State University. Do sponsorów należą m.in.: About.com, CBS Digital Media, CNET Networks, The New York Times Media Company, Real Cities Network oraz Reuters.com.

Więcej: komunikat prasowy OPA

Konsumpcja mediów w Polsce: "Jak polscy internauci konsumują media?"