Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet przestanie rozrastać się zgodnie z prawem Moore'a

Magazyn The New Journal of Physics informuje, że póki co Internet rozrasta się zgodnie z tzw. prawem Moore'a, jednak najnowsze badania chińskich naukowców wykazały, że taki rozwój nie może trwać w nieskończoność.

Badania, których celem było zebranie informacji na temat tego jak dzisiejsza Sieć jest ustrukturalizowana i jakimi rządzi się prawami, zostały przeprowadzone pod kierunkiem Guo-Quing Zhanga z Chińskiej Akademii Nauki. Naukowcy, obserwując przepływ danych w interwałach sześciomiesięcznych, stwierdzili że możliwe jest wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków dotyczących przyszłego tempa wzrostu Internetu.

Badacze są zdania, że Sieć działa jak w pełni autonomiczny system i nie jest, jak zwykło się do tej pory uważać, jedynie zbiorem przypadkowych witryn. Naukowcy podzielili również Internet na rdzeń (powstały na początku) oraz część peryferyjną (obecnie to ona ulega największym zmianom). Ich zdaniem, obie struktury charakteryzują się innym schematem rozwoju. Kolejne wnioski są takie, że Sieć jest obecnie stabilna, a większość obecnego wzrostu zachodzi w części peryferyjnej.

Obserwacje chińskich badaczy są przełomem jeśli chodzi o modele rozwoju Internetu. Poprzednie teorie "pozwalały" bowiem Sieci rozrastać się w nieskończoność. Ta, sformułowana przez naukowców z Państwa Środka, stwierdza że gdyby Internet rozrastał się w przyszłości zgodnie z prawem Moore'a* (tak jak dzieje się to teraz) to część peryferyjna stałaby się zbyt dużym ciężarem dla rdzenia. Sieć będzie musiała więc nieco zwolnić.

Prawo Moore'a

*Prawo Moore'a - za jego twórcę uważa się Gordona Moore'a, jednego z założycieli firmy Intel. Prawo to stwierdzało początkowo, że liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się co 18 miesięcy. Jednak termin ten używany jest w stosunku do niemal każdego postępu technologicznego (inne są jednak interwały czasowe). Podobnie mówi się o rozmiarach pamięci RAM, pojemności dysków twardych czy wielkości Sieci.

Zobacz także:

Prawo Moore'a - damy radę?

Prawo Moore'a - było, jest, nie będzie