Internet nie jest kulą u nogi biznesu

Dwóch na trzech amerykańskich biznesmenów wierzy, że internet jest narzędziem zwiększającym obroty. Aż 94% amerykańskich przedsiębiorców twierdzi, że w ich firmach korzysta się z internetu, a dla 70% komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej jest szczególnie istotna.

Raport z badań Interland Spring 2005 Business Barometer wskazuje również, w jaki sposób poczta jest wykorzystywana w biznesie. 72% wysyła tą drogą listy do już pozyskanych klientów, 56% do partnerów biznesowych, 53% do potencjalnych nabywców ich usług czy produktów. jest też kanałem komunikacji wewnętrznej dla 36% przedsiębiorców.

Jedynie 14% badanych biznesmenów przyznało, że do prowadzeniu biznesu nie wykorzystuje poczty elektronicznej jako narzędzia wspomagającego komunikację.

Amerykańscy przedsiębiorcy wykazali spore zainteresowanie marketingiem w wyszukiwarkach. Narządzie to - według deklaracji - wykorzystuje 18% respondentów. Z e-mail marketingu korzysta 21% badanych - czyli taki sam odsetek przedsiębiorców, co z reklamy prasowej.