Internet nadrabia zaległości jako medium reklamowe

Według przewidywań TNS Media Intelligence internet będzie liderem wzrostu wśród mediów na rynku amerykańskim. Na reklamę online zostanie przeznaczone 11,2% więcej funduszy niż w ubiegłym roku.

Wzrost całkowitych wydatków na reklamę w Stanach Zjednoczonych ma wynieść 5,1%. Według prognoz TNS wydanych więc zostanie na ten cel 150,5 mld USD. Najszybciej jednak rośnie właśnie reklama internetowa, na którą reklamodawcy wydają coraz więcej i którą postrzegają jako coraz ważniejszą przy planowaniu reklamowych budżetów.

Przyrost nakładów na reklamę w internecie jest wyższy niż dla wszystkich mediów łącznie, a w szczególności przewyższa takie media jak radio czy dzienniki.

Internet nadrabia zaległości jako medium reklamowe

3 najszybciej rosnące media reklamowe w USA

Według przewidywań eMarketera w globalnej skali na rekamy online zostanie przeznaczonych 11,5 mld USD. Udział więc tej formy reklamy w całym rynku ma wynieść 4,1%. W kolejnych latach wydatki na nią mają nadal rosnąć, by w 2008 roku wynieść 17,6 mld USD, przy 5,7% udziale w całym rynku reklamowym.